Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Plano Estratéxico

 

Plano Estratéxico 2014-2020 da Facultade de Filoloxía.

 

O Plano Estratéxico da Facultade de Filoloxía (2014-2020) foi aprobado en Xunta de Facultade o día 17 de decembro de 2014.

Trátase dun documento en constante revisión en que se recollen as liñas de actuación prioritarias destinadas á mellora progresiva do funcionamento do centro.

A Comisión de Estratexia e Calidade da Facultade comproba e valora anualmente o grao de cumprimento destes obxectivos e emite un informe.

Análise de cumprimento do Plano Estratéxico. Metas 2015.

 

 

 

 Se quere consultar o anterior Plano Estratéxico (2007-2010) do centro, prema aquí.