Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados | Licenciaturas | Doutoramento | Investigación | Calidade


Comisión de Estratexia e de Calidade

 

A Comisión de Estratexia e Calidade da Facultade de Filoloxía ten atribuídas as seguintes funcións:


‐ realizar o seguimento dos planos de mellora das titulacións que se imparten no centro e elaborar unha memoria anual sobre o grao de execución e de satisfacción dos planos de mellora
‐ coordinar e promover accións correctoras que estean destinadas a mellorar a calidade da docencia
‐ elaborar e realizar o seguimento de calquera informe de avaliación da calidade que se lle solicitar ao centro
‐ elaborar unha proposta dos planos estratéxicos que correspondan á Facultade
‐ promover relacións cos axentes sociais e económicos que rendunden na mellora das titulacións e na inserción laboral das persoas egresadas
‐ elaborar propostas sobre futuros estudos
‐ todas aquelas recollidas nos procedementos do Sistema de Garantía de Calidade
‐ calquera outra función que, relacionada coa calidade, lle asignar a Xunta de Facultade

Esta é a relación actual dos membros da comisión, elexida na Xunta de Facultade do 22 de decembro de 2017:

 

Comisión de Estratexia e de Calidade

    • Membros natos

María Jesús Lorenzo Modia (decana)

Carlos Caetano Vizcaíno Fernández (vicedecano)

Xosé Manuel Sánchez Rei (secretario)

Esperanza Acín Villa (coord. Grao en Español)

Leticia Eirín García (coord. Grao en Galego e Portugués)

Elizabeth Woodward Smith (coord. Grao en Inglés)

José Manuel Estévez Sáa (coord. MIEIA)

Carme Fernández Pérez-Sanjulián (coord. MLCD)

Esperanza Morales López (coord. MILA)

María Isolina Silva Pais (administradora do centro)

    • Sector do profesorado

Luis Fernando González Muñoz

M.ª Dolores Sánchez Palomino

    • Sector do estudantado

Erea Blanco Gallego

Celtia Sanmartín García

Ángela Vázquez Bao

    • Sector do persoal de administración e servizos

Marta Lago Méndez

    • Técnico da Unidade Técnica de Calidade

Ana Beatriz Iglesias Blanco

    • Representante do alumnado egresado

Anabella Soledad Barsaglini Castro

    • Representante dos empregadores

Marina Filgueira Figueira (TWIST Gestión de Ocio Educativo)