Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Administración do centro

Na administración do centro realízanse, entre outras, as seguintes xestións administrativas:

  • Matrícula en graos, mestrados e licenciaturas
  • Tramitación de certificacións 
  • Tramitación de títulos
  • Cambios de titulación
  • Recoñecemento de materias e validacións, etc.

 

Localización: Edificio principal, andar 0

Horario de atención ao público:
     8.30-14.30 horas.
     Xullo e agosto: 9.00-14.30 horas

Persoal
Nome Posto Correo-e Extensión

María I. Silva Pais

Begoña Calvete García

Lidia M.ª Sánchez González

Administradora

Posto base

Posto base 

administracion.filoloxia@udc.es

administracion.filoloxia@udc.es

administracion.filoloxia@udc.es

1717

1714

1715

Mª del Carmen Crespo Faraldo Xefa do negociado de asuntos económicos eco5040@udc.es 1716
Mª del Carmen Vázquez Méndez Secretaría de dirección (decanato) admifil@udc.es 1833