Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Xornadas de acollida para novo alumnado de primeiro

11-14 de setembro de 2017

Lugar: Salón de Graos (1.º andar)

 

Luns 11

09.15: Entrega de documentación

09.30-09.45: Benvida e intervención da Sra. Decana

09.45-10.30: Visita ás instalacións da Facultade

 

Mércores 13

10.00-10.30: Presentación do Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE)

10.30-10.50: Presentación do Servizo de Deportes

10.50-11.10: Presentación do Plano de Acción Titorial (PAT) da Facultade

11.15-11.45: Primeiro encontro de cada alumn@ co/a titor/a (no gabinete)

 

12.00-12.30: Curso de formación na Biblioteca (grupo 1)

12.30-13.00: Curso de formación na Biblioteca (grupo 2)

13.00-13.30: Curso de formación na Biblioteca (grupo 3)

 

Xoves 14

10.00-11.00: Presentación das opcións de mobilidade nacional e internacional para o

alumnado da Facultade

11.00-11.30: Presentación do Centro de Linguas

11.30-11.45: Presentación de Green Campus

 

12.00-12.30: Curso de formación na Biblioteca (grupo 4)

12.30-13.00: Curso de formación na Biblioteca (grupo 5)

13.00-13.30: Curso de formación na Biblioteca (grupo 6)