Tramitación defensa da tese

Guía breve de procedemento e prazos para o depósito e defensa da tese

Recomendacións para o acto de defensa da tese de doutoramento

Formato de presentación da tese:

A tese debe incluir, polo menos: resumo en galego, castelán e inglés; introdución; obxectivos; metodoloxía; resultados; conclusións e bibliografía.

Documentación que a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD), a través da UADI do centro, debe remitir a EIDUDC para iniciar os trámites da defensa de tese:

Para todos os casos:
Mención Doutoramento Internacional
Cotutela:
Tese por compendio de publicacións:
Teses con protección de datos:

Redacción da tese de doutoramento nunha lingua distinta do galego ou do castelán

  • Anexo, incluído no propio volume da tese, contendo un resumo de, polo menos, 3000 palabras en galego ou en castelán.

Autorización da defensa

Lectura e defensa da tese

  • Un exemplar en formato libro da tese que o/a doutorando/a levará o día da defensa (para a súa sinatura polos membros do tribunal)
  • Ficha TESEO impresa (para a súa sinatura polo/a secretario/a do tribunal): para encher esta ficha é preciso que o/a doutorantdo/a se rexistre previamente no seguinte enlace e, a continuación, inclúa todos os datos da tese, dos/as directores/as e dos membros do tribunal.

Ficha TESEO

Mención cum laude