Representantes do alumnado na EIDUDC

Representante do alumando na Comisión Permanente:
 • Quintas Seara, Alberto (Ciencias Sociais e Xurídicas)
Representantes do alumnado no Comité de Dirección:
 • Martín Molares Mónica (Artes e Humanidades)
 • Villar Lourido María (Artes e Humanidades)
 • Domarco Álvarez Olaya (Ciencias)
 • Lado Sanjurjo Jorge (Ciencias)
 • López López Rocío (Ciencias da Saúde)
 • Madrid López Antonio (Ciencias da Saúde)
 • Cernadas Lázare, Marta (Ciencias Sociais e Xurídicas)
 • Quintas Seara, Alberto (Ciencias Sociais e Xurídicas)
 • Losada López José María (Ciencias Sociais e Xurídicas
 • Regueiro Fernández Bibiana (Ciencias Sociais e Xurídicas)
 • García Requejo Zaida (Enxeñaría e Arquitectura)
 • Lorenzo Gómez Guillermo (Enxeñaría e Arquitectura)
 • Pérez Diéguez Adrián (Enxeñaría e Arquitectura)
 • Rojo López Gemma (Enxeñaría e Arquitectura)