Anuncios tribunais 2017-2018

Agrupamento de programas de Actividade Física e Psicoloxía da Saúde

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade de Ciencias da Educación.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios de administración na planta baixa da Facultade de Ciencias da Educación.

O tribunal constituirase o 12/06/2019.

Agrupamento de programas de Artes e Humanidades

As sesións do tribunal realizaranse na Sala Seminario Cristina Fernández da Facultade de Filoloxía.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios da UADI na planta baixa da Facultade de Filoloxía.

O tribunal constituirase o 08/07/2019.

Agrupamento de programas de Bioloxía

As sesións do tribunal realizaranse na sala de reunións do decanato da Facultade de Ciencias.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios  da Facultade de Ciencias.

Agrupamento de programas de Ciencias da Saúde

As sesións do tribunal realizaranse na sala de xuntas do edificio universitario de Oza.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios da sección de Medicina do departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas situado na segunda planta do edificio universitario de Oza

O tribunal constituirase o 25/06/2019.

Agrupamento de programas de Dereito

As sesións do tribunal realizaranse na sala de profesores da Facultade de Dereito.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios da sala de profesores da Facultade de Dereito.

O tribunal constituirase o 19/06/2019.

Agrupamento de programas de Economía e Socioloxía

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade de Economía e Socioloxía

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios da Facultade de Economía e Socioloxía situado ao lado da conserxería.

O tribunal constituirase o 06/06/2019.

Agrupamento de programas de Educación

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade de Ciencias da Educación.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios da Sala de Xuntas P2A da Facultade de Ciencias da Educación.

O tribunal constituirase o 11/06/2019.

Agrupamento de programas de Enxeñaría Civil

Agrupamento de programas de Física e Química

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade da Ciencias.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios na planta baixa da Facultade de Ciencias.

O tribunal constituirase o 09/07/2019.

Agrupamento de programas de Informática e Matemáticas

Agrupamento de programas de Tecnoloxías Industriais e Marítimas

As sesións do tribunal realizaranse na Escola Politécnica Superior.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios da Escola Politécnica Superior.

O tribunal constituirase o 24/06/2019.