Anuncios tribunais 2016-2017

Agrupamento de programas de Arquitectura

As sesións do tribunal realizaranse na Escola Técnica Superior de Arquitectura e no Edificio Xoana Capdevielle.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios de Doutoramento da Escola Técnica Superior de Arquitectura.

O tribunal constituirase o 23/07/2018.

Agrupamento de programas de Artes e Humanidades

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade de Filoloxía

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios do decanato da Facultade de Filoloxía.

Agrupamento de programas de Ciencias da Saúde

As sesións do tribunal realizaranse na sala de xuntas do edificio universitario de Oza.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios do departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Médicas.

O tribunal constituirase o 27/07/2018.

Agrupamento de programas de Dereito

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade de Dereito

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios do Salón de Grados da Facultade de Dereito

O tribunal constituirase o 17/07/2018.

Agrupamento de programas de Economía e Socioloxía

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade de Ciencias da Educación

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios da Facultade de Ciencias da Educación situado ao lado da conserxería.

O tribunal constituirase o 16/07/2018.

Agrupamento de programas de Educación

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade de Ciencias da Educación

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios  a carón do Salón de Grados da Facultade.

O tribunal constituirase o 17/07/2018.

Agrupamento de programas de Enxeñaría Civil

As sesións do tribunal realizaranse na Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios de Terceiro Ciclo / Doctorado desta Escola.

Agrupamento de programas de Física e Química

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade de Ciencias.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios principal da Facultade de Ciencias.

O tribunal constituirase o 12/07/2018.

Agrupamento de programas de Informática e Matemáticas

As sesións do tribunal realizaranse na Facultade de Informática.

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro da Facultade de Informática sito na planta primeira

Agrupamento de programas de Tecnoloxías Industriais e Marítimas

As sesións do tribunal realizaranse na Escola Politécnica Superior

A información relacionada co proceso de elaboración da proposta publicarase no Taboleiro de Dirección sito na planta primeira da Escola Politécnica Superior.

O tribunal constituirase o 17/09/2018.