Axudas para estadías predoutorais Inditex-UDC 2014

Convocatoria (Data límite de presentación de solicitudes: 21 de maio de 2014)

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas (Data límite para presentar alegacións: 16 de xuño de 2014)

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Relación provisional de axudas concedidas (Data límite para presentar alegación: 22 de xullo de 2014)

Resolución definitiva de axudas concedidas

Corrección de erros da resolución definitiva de axudas concedidas