Revista internacional DIGILEC

Logo de la revista digilec (c) Logo de la revista digilec

  A Revista Internacional DIGILEC, asociada ó Grupo de Investigación DILEC do Departamento de Didácticas Específicas da Facultade de Ciencias da Educación, plantéxase a converxencia de diferentes vías de exploración de linguas e culturas. partindo da Literatura como eixo central ata as Artes Plásticas, Escénicas e Musicais se busta a integración de todas estas manifestacións culturais como un compoñente das Ciencias Sociais e moi especialemtne da Historia e da Cultura. A revista consta dun Equipo Directivo, un Comité Científico formado por membros de varios países diferentes, estudosos e expertos de todas as áreas obxecto de estudo e un Consello Editorial de Redacción con colaboradores externos tal e como indican os criterios de indexación e calidade das revistas científicas más recoñecidas.

Plantéxase esta revista como un medio de difusión e de conexión entre os investigadores/as vinculados non só co ámbito e a área de coñecemento da Didáctica da Lingua e da Literatura, senón tamén con outras áreas anteriormente indicadas. Pretende dar cabida ás aportacións persoais de investigación, o intercambio de experiencias docentes así como á difusión e rescate de textos que poidan ser de interese.

Conta cos seguintes apartados: artículos de fondo, astrolabio, didaxis, reseñas, textos de creación e rescates.

 

Portada del número uno de la Revista Digilec