Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos

Ten como misión fundamental arbitrar as solucións e medios precisos para que as instalacións universitarias destinadas á ensinanza, investigación, xestión e ocio sexan as máis adecuadas, así como os medios materiais de equipamento xeral que se requiran.

Xefe do Servizo-Arquitecto: Bernardo Lage Arias

Enderezo:

Edificio Xoana Capdeville

Campus de Elviña

15071 - A Coruña

Tel.: +34 981 167 000 ext.: 5687
Fax: +34 981 167 090 ext.: 5681
sau@udc.es