Asesoría Xurídica

Páxina web

A Asesoría Xurídica da Universidade da Coruña ten atribuída unha dupla función:

  • O asesoramento en dereito aos órganos de goberno e de representación da Universidade, que se exerce, fundamentalmente, a través da elaboración de informes, ditames e propostas de resolución.
  • A representación e defensa letrada da institución en todo tipo de procesos xudiciais, así como en procedementos administrativos e arbitrais.

Letrada-asesora: Cristina Castroviejo Ojea

Xefa de servizo: Pilar Olmo Bosco ext. 1056

Xefa da Sección de Reclamacións e Recursos: Gisela Lourido Alonso ext. 1057

Xefa do Negociado de Reclamacións e Recursos: Celsa Varela Blanco ext.: 1028

Posto base: Lucía Lorenzo Pita ext.: 2369

Enderezo:
Reitoría
Rúa da Maestranza, 9.
15001-A Coruña

Tel.: +34 981 167 000 ext.: 1056
Fax: +34 981 167 017 ext.: 1050
asesoria@udc.es