Educación Física e Deportiva

O Departamento de Educación Física e Deportiva créase na UDC por aprobación do seu Consello de Goberno na reunión do día 20 de outubro de 2004. Na actualidade conforman este departamento un total de 43 profesores/as, dos/as cales 30 dispoñen do grao de doutor/a (70%), e pertencen á única área de coñecemento que é Educación Física e Deportiva (245).
O departamento participa en varios mestrados oficiais, e os programas de doutoramento que se imparten son:
  • Ciencias da Actividade Física e do Deporte: Avances e Investigación (a extinguir)

  • Educación Física, Deporte e Ocio Saudable (acreditado pola ANECA no ano 2009)

Educación física e deportiva

Nome Categoría Dedicación
Alsina Santa Susana, María Carmen P-INEF TC
Ardá Suárez, Antonio TIT-UN TC Doutor
Arias Rodríguez, Pablo INT-SU TC Doutor
Arriaza Loureda, Rafael P-INEF P6 Doutor
Barral Lavandeira, José Ramón P-INEF TC
Blanco Pereira, Eduardo P-INEF TC Doutor
Bobo Arce, Marta P-INEF TC Doutor
Camiña Fernández, Francisco Asís José P-INEF TC Doutor
Carballeira Fernández, Eduardo INT-SU P6
Carrera López, Celso Carlos P-INEF TC
Castro García, Marina PC-PD B60
Del Castillo Obeso, María P-INEF TC Doutor
Dopico Calvo, Xurxo TIT-UN TC Doutor
Fernández Del Olmo, Miguel Ángel CAT-UN TC Doutor
Fernández Romero, Juan José TIT-UN TC Doutor
Gambau Pinasa, Vicente P-INEF TC Doutor
Giráldez García, Manuel Avelino TIT-UN TC Doutor
Gómez Varela, Joaquín Fernando TIT-UN TC Doutor
González Valeiro, Miguel Ángel TIT-UN TC Doutor
Hornillos Baz, Isidoro P-INEF TC Doutor
Iglesias Soler, Eliseo TIT-UN TC Doutor
López Villar, Cristina PC-DR TC Doutor
Márquez Sánchez, Gonzalo José INT-SU TC Doutor
Martín Acero, Rafael CAT-UN TC Doutor
Montero Seoane, Antonio TIT-UN TC Doutor
Morenilla Burló, Luís TIT-UN TC Doutor
Mosquera González, María José TIT-UN TC Doutor
Oro Claro, Luís Alberto P-INEF TC Doutor
Padrón Cabo, Alexis INT-SU P6
Palacios Aguilar, José TIT-UN TC Doutor
Pombo Fernández, Manuel José P-INEF TC
Ripoll Alberti, Antonio P-INEF TC
Rivas Feal, Antonio José P-INEF TC
Romero Nieves, José Luís P-INEF TC
Saavedra García, Miguel Ángel P-INEF TC Doutor
Sánchez Molina, José Andrés TIT-UN TC Doutor
Santiago Alonso, Miguel P-INEF TC
Sevilla Sánchez, Marta PC-PD B60
Sierra Palmeiro, María Elena TIT-UN TC Doutor
Toja Reboredo, María Belén P-INEF TC Doutor
Torres Tobio, Gabriel TIT-UN TC Doutor
Tuimil López, José Luís TIT-UN TC Doutor
Vales Vázquez, Ángel TIT-UN TC Doutor
Valverde Romera, Joaquina María P-INEF TC Doutor
Vázquez Lazo, Juan Carlos TIT-UN TC Doutor

Equipo de goberno

Director/a

  • Sierra Palmeiro, María Elena

Secretario/a

  • Iglesias Soler, Eliseo