Dereito Privado

O Departamento de Dereito Privado -situado no edificio da Facultade de Dereito, campus de Elviña- integra catro áreas de coñecemento: Dereito civil, Historia do Dereito e das Institucións, Dereito internacional privado e Dereito mercantil. O profesorado do Departamento imparte docencia en cinco centros: Facultade de Dereito, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Escola Universitaria de Estudos Empresariais, Escola Universitaria de Arquitectura Técnica e, finalmente, Escola Universitaria de Deseño industrial de Ferrol.

A actividade investigadora reflíctese amplamente nas participacións dos membros do Departamento en Congresos e Reunións científicas, así como en publicacións de diversa índole. Na actualidade desenvólvense diversos proxectos correspondentes aos catro grupos de investigación adscritos ao Departamento: Grupo de investigación sobre políticas sociais, Dereito de consumo e protección do consumidor, Colaboración, conflito e competencia entre empresarios e Provectos e Estudos de Dereito Civil -Europa, España, Galicia-.

Dereito civil

Nome Categoría Dedicación
Álvarez Lata, Natalia TIT-UN TC Doutor
Bello Janeiro, Domingo CAT-UN TC Doutor
Blanco González, Aurelia TIT-UN TC Doutor
Busto Lago, José Manuel CAT-UN TC Doutor
Colina Garea, Rafael CAT-UN TC Doutor
Collado Rodríguez, Noelia INT-SU P6 Doutor
Díaz Teijeiro, Carlos María INT-SU TC Doutor
García Presas, Inmaculada PC-DR TC Doutor
Legerén Molina, Antonio PC-DR TC Doutor
López Suárez, Marcos Antonio TIT-UN TC Doutor
Peña López, Fernando TIT-UN TC Doutor
Pérez Álvarez, Miguel Ángel CAT-UN TC Doutor
Raposo Arceo, Juan Jesús TIT-UN TC Doutor
Rovira Sueiro, María Esther TIT-UN TC Doutor
Sande García, Pablo Ángel ASOC-3 P6

Dereito eclesiástico do estado

Nome Categoría Dedicación
Baamonde Méndez, Josefina María INT-SU P4 Doutor
Ferreiro Galguera, Juan Ramón CAT-UN TC Doutor
Garcimartín Montero, María del Carmen TIT-UN TC Doutor

Dereito internacional privado

Nome Categoría Dedicación
Gayán Rodríguez, Eloy Miguel TIT-UN TC Doutor
Vara Parra, José Joaquín PC-DR TC Doutor

Dereito mercantil

Nome Categoría Dedicación
Areán Lalín, Manuel CAT-UN P6 Doutor
Arévano Fuentes, María Cruz INT-SU P3
Cachafeiro García, Fernando TIT-UN TC Doutor
Cernadas Lázare, Marta INT-SU P6 Doutor
Fernández-Montells Fernández, Julián TIT-EU TC
García Pérez, Rafael TIT-UN TC Doutor
García-Pita Lastres, José Luís CAT-UN TC Doutor
Lois Bastida, María Pilar TIT-UN TC Doutor
Quintáns Eiras, María del Rocío CAT-UN TC Doutor
Rodríguez Docampo, María José TIT-UN TC Doutor
Rodríguez Losada Pérez Montero, Juan TIT-EI TC
Vázquez Pena, Manuel José TIT-UN TC Doutor

Filosofía do dereito

Nome Categoría Dedicación
Crego Blanco, Jorge INT-SU P6 Doutor
Pereira Sáez, María Carolina PC-DR TC Doutor
Rivas Palá, Pedro TIT-UN P3 Doutor
Sánchez Cámara, Ignacio CAT-UN TC Doutor
Seoane Rodríguez, José Antonio CAT-UN TC
Serna Bermúdez, Pedro CAT-UN TC Doutor
Vergara Lacalle, Óscar PC-DR TC Doutor

Historia do dereito e das institucións

Nome Categoría Dedicación
Cebreiros Álvarez, Eduardo TIT-UN TC Doutor
Montanos Ferrín, María Emma CAT-UN TC Doutor

Equipo de goberno

Director/a

  • Colina Garea, Rafael

Secretario/a

  • García Pérez, Rafael