Dereito Público

O Departamento de Dereito Público creouse no ano 1990 e actualmente inclúe as áreas de coñecemento de Dereito Romano, que estuda tanto este ordenamento xurídico como a súa influencia na tradición europea posterior; Dereito Constitucional, que se ocupa tanto da norma fundamental como en xeral da organización xurídico-política do Estado, Dereito Internacional Público, cuxo ámbito de interese se centra nas relacións xurídicas na Comunidade Internacional, Dereito Financeiro e Tributario, ocupada na esfera da normatividade propia das finanzas públicas; Dereito Penal, cuxo labor se concentra no estudo dos diferentes aspectos do delito e das penas, e Dereito Procesual, centrada na docencia e investigación do Poder Xudicial e da actividade xurisdicional.

O Departamento é a entidade administrativa e orgánica encargada de regular a docencia e artellar os labores de investigación -respectando a autonomía dos grupos de investigación- destas diferentes áreas.

Dereito administrativo

Nome Categoría Dedicación
Amoedo Souto, Carlos Alberto CAT-EU TC Doutor
Aymerich Cano, Carlos Ignacio TIT-UN TC Doutor
Barrio García, Gonzalo Antonio CAT-EU TC Doutor
Dios Vieitez, María Victoria TIT-UN TC Doutor
Fernández Carballal, María Almudena TIT-UN TC Doutor
García Pérez, Marta María CAT-UN TC Doutor
Herce Maza, José Ignacio INT-SU P3
Pernas García, Juan José TIT-UN TC Doutor
Rodríguez Martín Retortillo, María del Carmen INT-SU P5
Rodríguez Arana Muñoz, Jaime Francisco CAT-UN TC Doutor
Ron Romero, José INT-SU P5
Sánchez González, Jennifer INT-SU P5
Santos Pita, Manuela Del Pilar PC-DR TC Doutor
Sanz Larruga, Francisco Javier CAT-UN TC Doutor

Dereito constitucional

Nome Categoría Dedicación
Aba Catoira, Ana María TIT-UN TC Doutor
Caamaño Domínguez, Francisco Manuel CAT-UN TC Doutor
García Vázquez, Sonia PC-DR TC Doutor
Jove Villares, Daniel PC-PD B60
Roura Gómez, Santiago Antonio TIT-UN TC Doutor
Ruipérez Alamillo, Javier CAT-UN TC Doutor

Dereito do traballo e seguridade social

Nome Categoría Dedicación
Arufe Varela, Alberto CAT-UN TC Doutor
Carril Vázquez, Xosé Manuel TIT-UN TC Doutor
De Castro Mejuto, Luis Fernando ASOC-3 P6 Doutor
López Arranz, María Asunción PC-DR TC Doutor
López Coira, José COL TC
López Mosteiro, Ricardo TIT-EU DR P6 Doutor
Martínez Girón, Jesús Federico CAT-UN TC Doutor
Ron Latas, Ricardo Pedro TIT-UN TC Doutor
Vizcaíno Ramos, Iván AXU-DR TC Doutor

Dereito financeiro e tributario

Nome Categoría Dedicación
Álvarez Barbeito, María Pilar TIT-UN TC Doutor
Caamaño Anido, Miguel Ángel CAT-UN P6 Doutor
Calderón Carrero, José Manuel CAT-UN TC Doutor
Ruíz García, José Ramón CAT-UN TC Doutor

Dereito internacional público e relacións internacionais

Nome Categoría Dedicación
Maestro Cortizas, Ana-María PC-PD B60
Mkrtichyan, Artak INT-SU TC Doutor
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra TIT-UN TC Doutor
Quindimil López, Jorge Antonio PC-DR TC Doutor
Rey Aneiros, Adelaida CAT-UN TC Doutor
Sobrido Prieto, Marta TIT-UN TC Doutor
Sobrino Heredia, José Manuel CAT-UN TC Doutor

Dereito penal

Nome Categoría Dedicación
Brandariz García, José Ángel TIT-UN TC Doutor
Carou García, Sara INT-SU P4 Doutor
Faraldo Cabana, Patricia CAT-UN TC Doutor
Fuentes Loureiro, María Ángeles INT-SU TC
Martínez-Buján Pérez, Carlos CAT-UN TC Doutor
Puente Aba, Luz María TIT-UN TC Doutor
Ramos Vázquez, José Antonio PC-DR TC Doutor
Rodríguez López, Silvia PC-PD B60
Souto García, Eva María PC-DR TC

Dereito procesual

Nome Categoría Dedicación
Anguita Juega, Luís ASO-SU P4
Cámara Ruíz, Juan TIT-UN TC Doutor
Fachal Noguer, Nuria INT-SU P3
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé TIT-UN TC Doutor
Lousada Arochena, José Fernando INT-SU P3 Doutor
Neira Pena, Ana María AXU-DR TC Doutor
Parada Arcas, Pablo Manuel ASOC-3 P4
Soto Díaz, David José INT-SU P6 Doutor

Dereito romano

Nome Categoría Dedicación
García Camiñas, Julio CAT-UN TC Doutor
Rodríguez Montero, Ramón Perfecto TIT-UN TC Doutor

Equipo de goberno

Director/a

  • Amoedo Souto, Carlos Alberto

Secretario/a

  • Ramos Vázquez, José Antonio