Obxectivos

Os obxectivos que se perseguen co Campus Sustentabilidade son os seguintes:

 • Fomentar unha docencia de calidade, innovadora e especializada 
  • Desenvolver unha oferta académica que fomente a innovación, a formación sólida e flexible, adaptada ao mercado de traballo fluído actual con títulos atractivos e competitivos a escala nacional e internacional baseados na especialización e a singularidade.
  • Impulsar a formación en liña no ámbito universitario.
  • Incrementar a presenza de estudantes estranxeiros situando a Universidade da Coruña como institución punteira na formación para a sustentabilidade.
 • Promover a investigación excelente
  • Fortalecer áreas de coñecemento que den resposta a retos actuais.
  • Establecer áreas emerxentes de desenvolvemento que constitúan o xerme de novas estruturas universitarias a modo de centros de excelencia.
  • Establecer liñas de comunicación e sinerxías entre os distintos grupos de investigación que cumpran criterios de excelencia para mellorar a súa competitividade nas distintas liñas de financiamento nacionais e europeas.
  • Atraer talento investigador a través dunha maior especialización e dunha estratexia de promoción.
  • Captar maior financiamento público e privada, mellorando a capacidade para liderar proxectos europeos de gran escala.
 • Incrementar o impacto da Universidade na sociedade
  • Impulsar a transferencia e valoración dos resultados.
  • Acadar a interdisciplinaridade para dar resposta a problemas complexos das sociedades actuais.
  • Consolidar a Universidade como un axente que axude a mellorar a competitividade de sectores profesionais.
  • Mellorar o posicionamento da Universidade con axentes e institucións e fortalecer a súa rede de contactos.