Áreas de especialización

O Campus Sustentabilidade estrutúrase en catro áreas de especilización temáticas e complementarias entre sí:

  • Cidade e territorio
  • Economía circular e sustentable
  • Sustentabilidade social e educación ambiental
  • Vida saudable

Estas áreas de especialización inclúen elementos económicos, históricos, patrimoniais, sociais e medioambientais do noso contorno, da nosa cidade e do noso territorio que tamén serven para reforzar a nosa identidade cultural.