Información xeral

 

A Biblioteca de Filoloxía conta cun fondo de 105.000 volumes e máis de 1200 títulos de revistas.

Distribúese en catro plantas, con 253 postos de usuario nas súas salas de lectura, unha sala de traballo en grupo e audiovisuais, e cobertura Wi-Fi en todo o seu espazo.

icono horario

 

 Horario

 

8.30 h a 21.30 h, de luns a venres.
Este horario pode verse reducido en periodos de vacacións

 

Icono personal

 

Persoal

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guard

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Imaxe de dirección da biblioteca

Marta Lago Méndez

Directora

Quenda: mañán

Imaxe do contacto de Carmen

Carmen Rodríguez Veiga

Bibliotecaria

Quenda: mañán

Imaxe do contacto de Xerardo

Xerardo Rodríguez Xusto

Auxiliar biblioteca

Quenda: mañán

Imaxe do contacto de Rosa

Rosa Mª Martínez Val

Bibliotecaria

Quenda: tarde

Imaxe do contacto de Patricia

Patricia Blanco González

Auxiliar biblioteca

Quenda: tarde