Enlaces de interese

ACSUG

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
Páxina web: http://www.acsug.es/

ANECA

Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación
Páxina web: http://www.aneca.es/

ENQA

European Association for Quality Assurance in Higher Education
(Asociación Europea para a Garantía da Calidade do Ensino Superior)
Páxina web: http://www.enqa.eu/

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

Páxina web: http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vice_titulos_calidade_e_novas_tecnoloxias/

UTC

Unidade Técnica de Calidade da UDC
Páxina web: http://www.udc.es/utc/

Outros enlaces de interese

Aula de Formación Informática

Páxina web: http://www.udc.es/afi

Centro de Linguas

Páxina web: http://www.udc.es/centrodelinguas/ga/

Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa

Páxina web: http://www.udc.es/cufie/