Simulador web da factura eléctrica

Autor

Oitaven Carracedo, Emma

Curso académico de defensa

2017/2018

Fecha de defensa

07/03/2018

Estudio

614G01V01 - Grado en Ingeniería Informática

Centro

614 - Facultad de Informática

Director(es)

  • Bellas Permuy, Fernando
  • Feijoo Lorenzo, Anxo David

Tribunal

  • 1er Vocal: González Taboada, María
  • 2º Vocal: Casanova Crespo, José María
  • Secretario/a: Martínez Pérez, María