Oficina de Medio Ambiente (OMA)

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña (OMA-UDC) é un servizo dependente da Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade. 

Os obxectivos e funcións da OMA teñen que ver con dous campos prioritarios, como son a xestión ambiental e a sensibilización e participación da comunidade universitaria nas cuestións relacionadas co medio ambiente. Así, as actuacións poden encadrarse nos seguintes eidos:

  1. Avaliación, información e divulgación ambiental nos campus da UDC.
  2. Participación e corresponsabilidade ambiental
  3. Proxectos sectoriais relacionados coa xestión e a sustentabilidade ambiental

 

Contacto

Manuel Soto Castiñeira
Director da Oficina de Medio Ambiente (OMA-UDC)
Edificio Xoana Capdevielle - Campus da Elviña s/n EP-15071 A Coruña
oma@udc.es
Tel.: +34 981 167 000 exts.: 5688 / 7769

Actualidad