CURSOS DE VERÁN 2019

MODELADO 3D CON SIEMENS NX. NIVEL INTERMEDIO (OBRADOIRO II)

17, 18 e 19 de xuño 

PROGRAMA

CARTEL

Prazo de matrícula: do 21 de maio ata o 13 de xuño 

Prazas limitadas

Horas de duración: 15

Lugar de realización:

Escola Universitaria Politécnica.
Avda. 19 de febreiro s/n. Serantes – Ferrol

Recoñecemento académico:

Ao estudantado da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, máximo 3 créditos por cada curso (Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC)

Perfil preferente do alumnado: alumnado 2º Bacharelato Tecnolóxico, alumnado ciclos Formación Profesional, alumnado carreiras técnicas universidade, persoal de oficina técnica e taller de industrias diversas e empresas de servizos

Coordinación:

Dirección: Antonio Couce Casanova
Secretaría: Isabel Lamas Galdo

Entidades colaboradoras:

NORPLAN, S.C.

Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a Estudantes de calquera universidade, estudantes de estudos de Formación Profesional, estudantes de bacharelato, pensionistas, persoas desempregradas e comunidade universitaria da UDC.

Información:

Escola Universitaria Politécnica.
Avda. 19 de febreiro s/n. Serantes – Ferrol
acouce@udc.es

Resumo do curso:

Xeometrías 3D mediante operacións avanzadas, información paramétrica e restricións, operacións avanzadas en conxuntos: deseño top-down. Transmisión de información: información PMI, planos, proxectos compartidos na nube. Demostración dalgunha das ferramentas de simulación de NX: Análise de esforzos, CFD. Proxecto transversal 2. Impresión 3D pezas

Pautas matrícula

Matrícula