Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades

Programa Estatal de I+D+i Orientada aos Retos da Sociedade

Convocatoria de Proxectos I+D+i 2019

Accións de Dinamización "Europa Investigación" 2019

Proxectos de I+D+I "Programación Conxunta Internacional" 2019

Proxectos de I+D+I "Retos Colaboración" 2019


Convocatoria de axudas Beatriz Galindo


Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade en I+D+i

Subprograma Estatal de Formación

Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU)

Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2018 - FPI

Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación

Subprograma Estatal de Incorporación

Axudas para a promoción de emprego xuvenil e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i

Axudas para contratos Ramón y Cajal

Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación

Axudas para contratos de persoal técnico de apoio á I+D+I

Subprograma Estatal de Mobilidade

Axudas á mobilidade para estadías breves e traslados temporais 2018 - FPU

Estancias de profesores e investigadores sénior en centros extranxeiros, incluido el Programa "Salvador de Madariaga". Convocatoria 2019

  • Data Consello de Goberno para solicitude de licencia: 30 de xaneiro

 

Programa Estatal de Xeración do Coñecemento e Fortalecemento Científico e Tecnolóxico do Sistema de I+D+i

Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento

Proxectos I+D+i de Xeración de Coñecemento 2018