Plano do CITIC de Formación Transversal para Xoves Investigadores

O Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (CITIC), a través do Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE), presenta un plano de formación en “habilidades transversais chave”, común a todas as disciplinas, e que deben fomentar a ciencia aberta, a innovación e o espírito empresarial entre os xoves investigadores (predoutorais e posdoutorais) coa finalidade de incrementar a súa empregabilidade en calquera ámbito, e ser complementarios aos coñecementos científicos e tecnolóxicos que adquirirán a través da investigación.

A formación iníciase cunha oferta de cursos dirixidos a xoves investigadores dos centros de investigación da UDC (CICA, CITEEC, CIT e CITIC) e aos centros singulares de investigación e agrupacións estratéxicas consolidadas de Galicia.

Información sobre o PFTXI