RELACIÓN DE MEMBROS DO COMITÉ DE SEGURANZA E SAÚDE DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (CSS-UDC)

REPRESENTACIÓN PARTE INSTITUCIONAL

Ramón del Valle López

Presidente do Comité
Xerente da Universidade da Coruña
Campus da Coruña - Reitoría

María Mercedes del Coro Fernández Feal
Escola Universitaria Politécnica
Campus de Ferrol - Serantes

Juan Casto Rivadulla Fernández
Facultade de Fisioterapia. Dpto. de Medicina
Campus da Coruña - Oza

Jaime Rodríguez González
ESCI. SAI
Campus da Coruña - Elviña

Jesús Manuel Giz Novo
Edificio Xoana Capdevielle. Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos
Campus da Coruña - Elviña

 

REPRESENTACIÓN PARTE SOCIAL

Xunta do PDI funcionario

Carlos Mª Agrasar Cruz
Facultade CC. Deporte e Educación Física
Pazos-Liáns
Campus da Coruña - Oleiros

José Antonio Seijas Macías
Facultade de Economía e Empresa
Campus da Coruña - Elviña

Comité de empresa do PDI laboral

Mª Mercedes Teijeiro Álvarez
Facultade de Economía e Empresa
Campus da Coruña - Elviña

Comité de empresa do PAS laboral

Mª Eugenia Caruncho Gil
Edif. de Apoio ao Estudo. Vicerreitoría de Ferrol
Campus de Ferrol - Esteiro

Xunta do PAS funcionario

Alicia Mª Cantarero Roldán
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus da Coruña - Elviña

Comité de empresa do persoal contratado con cargo a: convenios e proxectos, FPI - FPU, programa da UDC coa XUNTA para a contratación de persoas desempregadas, programa María Barbeito, programa predoutoral UDC

Vacante
 

ASESORAMENTO E APOIO

José Antonio Bouzas Gómez
Xefe do Servizo de Prevención Riscos Laborais UDC
Campus da Coruña - Reitoría