Mobilidade Erasmus

EU flag-Erasmus+

Os programas de mobilidade Erasmus ofertados divídense en Erasmus con fins de estudos e Erasmus prácticas. 

Os estudantes Erasmus teñen dereitos e obrigas recollidos no documento Carta do Estudante Erasmus

 

 

Consulta información sobre universidades socias da UDC nos programas de mobilidade internacional con fins de estudos

 

Consulta información sobre as accións claves (KA) Erasmus+ 2014-2020 e sobre financiacións dos proxectos