BOLSAS PARA MELLORAR AS COMPETENCIAS LINGUISTICAS DO ESTUDANTADO DA UDC

Curso 2018/19

Data límite de solicitude: 5 de setembro de 2018

Curso 2017/18

Listaxe provisional de solicitudes admitidas. Data de publicación: 11 de setembro de 2017

Listaxe defintiva de concesión de axudas. Data de publicación: 25 de setembro de 2017