Información para estudantes da UDC

Os estudantes da UDC poden participar en distintos programas de mobilidade internacional:

Erasmus+ estudos, mobilidades bilaterais para estudos, libre mobilidade ou prácticas internacionais.

 

A normativa aplicable para a mobilidade internacional é a seguinte:

Regulamento sobre mobilidade internacional de estudantes versión consolidada a feb. 2015 (aprobado 20/12/12, modificado 27/02/14 e 29/01/15)

 

A normativa aplicable a dobre titulacións é a seguinte: