Información para estudantes da UDC

Nesta páxina presentase información de interese para os estudantes da UDC relativa aos distintos programas e bolsas de mobilidade ofertados.

A normativa aplicable para a mobilidade internacional é a seguinte:

 

Regulamento sobre mobilidade internacional de estudantes versión consolidada a feb. 2015 (aprobado 20/12/12, modificado 27/02/14 e 29/01/15)

 

A normativa aplicable a dobre titulacións é a seguinte: