Comisión electoral

Secretario xeral

  • Aymerich Cano, Carlos (presidente)

Representantes do profesorado

  • Platas Iglesias, Carlos
  • Souto García, Valentín Balbino
  • Fernández Lozano, Carlos

Representante dos estudantes

  • San Claudio Yáñez, Carlos

Representante do persoal de administración e servizos

  • Carballal Graña, Susana