Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica

Este servizo está estruturado en tres seccións:

  • A Sección de Contratación Administrativa ten como misión principal a xestión administrativa da preparación e adxudicación dos procedementos de contratación administrativa.
  • A Sección de Xestión Económica ten como misión principal a xestión administrativa dos contratos de obras, servizos e subministracións, no marco da contratación administrativa.
  • A Sección de Inventario e Patrimonio ten como misión fundamental o mantemento actualizado dos bens mobles e inmobles da Universidade da Coruña, e todo o relacionado coa xestión do seu Patrimonio.

Enderezo:

Reitoría
Rúa da Maestranza, 9, 1.º andar (15001 - A Coruña)
Tel.: +34 981 167 000 Ext: 1118/1039
Fax: +34 981 167 020 Ext.: 1043
servizo.xestioneconomica@udc.gal