Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

 

Admisión e matrícula

Procedemento de preinscrición e matrícula

Normativa xeral de matrícula na Facultade de Filoloxía

  • Existe a posibilidade de matrícula a tempo completo ou parcial.
  • A Comisión Académica do mestrado poderá recoñecer créditos obtidos noutros mestrados ou dos antigos cursos de doutoramento.

 

Admisión (2019/2020)

Comisión de admisión

Criterios de baremación para admisión e prazas ofertadas

 


Admisión (2018/2019)

Comisión de admisión

Criterios de baremación para admisión

Calendario de preinscrición e matrícula

 

Admisión de estudantado de sistemas universitarios alleos ao sistema universitario español

Solicitudes admitidas e excluídas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Primeiro prazo de preinscrición

Solicitudes admitidas e excluídas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Segundo prazo de preinscrición

Solicitudes admitidas e excluídas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Terceiro prazo de preinscrición

Solicitudes admitidas e excluídas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva