Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

 

Admisión e matrícula

Procedemento de preinscrición e matrícula

Calendario de preinscrición e matrícula

Normativa de preinscrición e matrícula nos mestrados da UDC

Normativa de dedicación e permanencia  |  Instrución sobre permanencia

Normativa xeral de transferencia e recoñecemento de créditos da UDC

Normativa xeral de matrícula na Facultade de Filoloxía

Consultas

 

Admisión (2019/2020)

Composición da comisión de selección, criterios de baremación das solicitudes de admisión e oferta de prazas

 

Admisión de estudantado de sistemas universitarios alleos ao EEES

Solicitudes admitidas e excluídas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Primeiro prazo de preinscrición

Solicitudes admitidas e excluídas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Segundo prazo de preinscrición

Solicitudes admitidas e excluídas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Terceiro prazo de preinscrición

Solicitudes admitidas e excluídas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva