Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Admisión e matrícula. Proceso xeral

 

1. Solicitude de admisión (preinscripción) a través da web

Prazos

 

2. Enviarase a seguiente documentación (por correo electrónico a administracion.filoloxia@udc.es) ou por correo postal:

  • Documento de solicitude de admisión
  • Copia de DNI ou pasaporte
  • Copia do título que dá acceso (licenciado, graduado...)
  • Certificación académica da titulación que dá acceso al máster
  • Currículum vitae

    Poderá solicitarse información ou documentación adicional.

 

3. Segundo os prazos establecidos, publicarase unha listaxe de solicitudes admitidas e excluídas. Poderá solicitarse documentación adicional.

 

4. As persoas admitidas poden formalizar a matrícula nos prazos establecidos a través dos srguientes enlaces:

a) Estudantes procedentes de sistemas universitarios non españois

b) Estudantes procedentes do sistema universitario español que nunca estiveran matriculados na UDC

c) Estudantes que son ou foron estudantes da UDC

 

Normativa de permanencia

Normativa xeral de transferencia e recoñecemento de créditos da UDC

 

Consultas

 

Admisión (2018/2019)