Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Calendario de preinscrición e matrícula

Curso 2018/2019

 

ESTUDANTES DE SISTEMAS UNIVERSITARIOS ESTRANXEIROS

 • 16 xaneiro - 30 abril 2018:   Preinscrición
 • 8-10 maio 2018:  Publicación lista provisional
 • 10-18 maio 2018:  Reclamacións
 • 24-25 maio 2018: Publicación lista definitiva
 • Matrícula: Prazos xerais

 

PRAZOS XERAIS (tamén para estudantes de sistemas estranxeiros)

1.º PRAZO (xuño-xullo de 2018)

 • 24 xuño-3 xullo: Preinscrición    ⇒ Ampliado ata o 6 de xullo
 • 10 xullo: Publicación da listaxe provisional
 • 10-12 xullo: Reclamacións
 • 19 xullo: Publicación da listaxe definitiva
 • 20-26 xullo: Matrícula

 

2.º PRAZO (agosto-setembro de 2018)

 • 16-31 agosto: Preinscripción
 • 5 setembro: Publicación da listaxe provisional
 • 6-7 setembro: Reclamacións
 • 10 setembro: Publicación da listaxe definitiva
 • 11-16 setembro: Matrícula


3.º PRAZO (setembro-outubro de 2018)

 • 19-23 setembro: Preinscrición
 • 26 setembro: Publicación da listaxe provisional
 • 26-28 outubro: Reclamacións
 • 1 outubro: Publicación da listaxe definitiva
 • 1-5 outubro: Matrícula

 

A matrícula realizarase nas datas de chamamento e seguindo o procedemento que se estableza no centro.

Máis información