Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Criterios de baremación das solicitudes de admisión

Aplicaranse os seguintes criterios específicos de selección:

  • Expediente académico: 75%
  • Currículo: 20% (valorarase a posesión do nivel C1 en español ou en galego para estudantes estranxeiros)
  • Estar en posesión dunha Licenciatura ou dun Grao en Filoloxía, Lingüística, Tradución e Interpretación, Linguas / Letras ou en outras licenciaturas ou graos das Áreas de Humanidades ou Ciencias Sociais: 5%

Oferta de prazas

  • Universidade da Coruña:  10
  • Universidade de Vigo:  10
  • Universidade de Santiago de Compostela:  10

Texto da resolución