Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

Programa de estudos

Grao en Inglés e Grao en Español

1º e  2º  |    |    |    |  Formación complementaria

Materias optativas que se poden cursar como formación adicional

1º cuadr.

 • Filosofía e literatura   (613G03030)
 • Idioma moderno 2: Francés   (613G03029)
 • Idioma moderno 2: Italiano    (613G03053)
 • Idioma moderno 2: Portugués    (613G03054)
 • Linguas do mundo   (613G01030)
 • Historia e cultura de Galicia    (613G02029)
 • Literatura e artes visuais    (613G03044)
 • Lingua galega e usos   (613G03045)
 • Contactos lingüísticos e literarios na tradición románica   (613G01044)
 • Literatura latina   (613G01045)
 • Literatura comparada   (613G02044)
 • Linguas e tecnoloxías   (613G02045)

2º cuadr.

Linguaxe, discurso e comunicación  (613G03034)
Idioma moderno 3: Francés   (613G03033)
Idioma moderno 3: Italiano   (613G03056)
Idioma moderno 3: Portugués   (613G03057)
Literatura galega contemporánea   (613G01033)
Estruturas e variedades do latín   (613G01034)
Cultura latina medieval    (613G02033)
As linguas románicas    (613G02034)
Español como L2    (613G03048)
Idioma moderno 4: Francés   (613G03049)
Idioma Moderno 4: Italiano   (613G03059)
Idioma Moderno 4: Portugués    (613G03060)
Lingua e sociedade     (613G01048)
Literatura e cultura    (613G01049)
Literaturas románicas   (613G02049)