Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Traballo de Fin de Grao

 

Preguntas frecuentes (directores/as)

 

Con antelación á data límite de presentación do traballo:

 

1. O/A director/a do traballo deberá realizar un informe favorable sobre o traballo a través da Secretaría Virtual do PDI.

 

2. Unha vez incorporado ese informe ao sistema de xestión, o/a estudante solicitará a inscrición a través da Secretaría Virtual do estudantado e entregará na administración 3 exemplares impresos asinados na cuberta polo/a director/a do traballo xunto coa versión electrónica do TFG.

 

3. O/A director/a deberá encher e entregar na administración do centro o Anexo IV. Proposta de valoración da dirección do traballo.
     — MODELO CON INSTRUCIÓNS do Anexo IV. Proposta de valoración da dirección
     — Anexo IV. Proposta de valoración da dirección. INSTRUCIÓNS PARA ENCHELO FACENDO OS CÁLCULOS A MAN