Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Asociacións de estudantes

No centro teñen a súa sede varias asociacións de estudantes; algunhas delas teñen fines representativos do colectivo estudantil en distintos órganos de goberno da universidade.

 

Nome da asociación Gabinete Datos de contacto Extensión telefónica
A Curuxa
EP101 - Local de estudantes 1   1775
Colectivo Elvira Bao EP101 - Local de estudantes 1   1775
Comités EP102 - Local de estudantes 2

filo.acorunha@comitesabertos.org

Páxina web

1804
Grupo Coreander EP101 - Local de estudantes 1

grupo.coreander@gmail.com

Páxina web

1775
Liga Estudantil Galega EP108 - Local de estudantes 3 Páxina web 1806