Propostas de novos programas de doutoramento para implantación no curso 2018-2019

Programa de Doutoramento en Saúde e Motricidade Humana (programa novo)

Programa de Doutoramento en Novas Perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (programa novo)