New phD proposed 2016/17

Calendar of PhD programmes proposed for 2016/2017

Programa de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento (programa novo):

Memoria xustificativa do programa
Memoria de verificación do programa