Proposed PhD programmes 2015/2016

Programa de Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable (modificación do programa existente):

Programa de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento (programa novo):

Programa de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica (modificación do programa existente):

Programa de Doutoramento en Saúde, Discapacidade e Dependencia (programa novo):