Propostas de novos programas de doutoramento para a súa implantación no curso 2020-21

Programa de Doutoramento en Didácticas Específicas e Investigación Educativa (programa novo)

Prazo para presentar alegacións ante a dirección da EIDUDC: do 23 de maio de 2019 ao 3 de xuño de 2019