Normativa

Normativa estatal

Normativa autonómica

Normativa UDC/EIDUDC

Regulamentos

Acceso aos estudos de doutoramento

Permanencia nun programa de doutoramento

Presentación e depósito da tese de doutoramento

Defensa de tese