Contacto

Logotipo de 23 JAU (c) Logotipo de 23 JAU

Centro de Documentación e Arquivo da UDC

Edificio Xoana Capdeville
As Carballeiras 1
Campus de Elviña
15071 A Coruña

Correo: cedar@udc.es

Twitter: @CEDAR_UDC

 

Durante os días 20, 21, 22  23 de xuño teremos activado o teléfono que segue para atender de forma inmediata calquera necesidade:  

telefono 689 447 627

 

teléfono 881 015 684: José Luis  Mínguez Goyanes, Xefe do Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

teléfono 881 015 682:  José Felipe Fernández López, Técnico de Arquivo