DILEC

libros (c) un montón de libros apilados

A libre agrupación de investigadores/as no grupo de invetigación DILEC responde á colaboración entre os integrantes do grupo con obxectivos científicos comúns. Plantexáronse varias líneas de investigación dentro das áres de Didáctica da Lingua e da Literatura e das Ciencias Sociais, estreitamente relacionadas entre si. As aportacións presentadas abarcan a investigación, acción e innovación nos distintos niveis educativos, tanto nas linguas maternas coma nas linguas estranxeiras, e a Didáctica das Ciencias Socials con especial atención á Historia e a Cultura.

Grupo de investigación en Didáctica das Linguas e Culturas

Revista internacional DIGILEC