Profesorado UDC

Inicio

 feed
twitter |  facebook

 

20140929Profesorado

Representación e Teoría Arquitectónica

Plácido Lizancos Mora / Doutor Arquitecto / TIT-UN
Coordinador do grupo de profesores do Proxecto dHábitat

Eduardo Caridad Yáñez / Arquitecto / TIT-EU

Evaristo Zas Gómez / Arquitecto / COL

Tecnoloxía da Construcción

Emilio Martín Gutiérrez / Doutor Arquitecto / TIT-UN
Dolores Otero Chans / Doutora Arquitecta / PC-DR
Félix Suárez Riestra / Arquitecto / INT-SU
Patricia Sabín Díaz / Doutora Arquitecta / PC-DR

Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo

Emma López Bahut / Doutora Arquitecta / AXULOU
Amparo Casares Gallego / Doutora Arquitecta / PC-DR
Iago Carro Patiño / Arquitecto / PC-PD

Composición

Enrique Blanco Lorenzo / Doutor Arquitecto / PC-DR

Construccións Arquitectónicas

Antonio Raya de Blas / Arquitecto / TIT-EU