Acceso mediante Shibboleth ás revistas do editor Wiley

Procedemento para o acceso

1. Premer na seguinte ligazón para acceder á pantalla de “Institutional Login” da Wiley Online LibraryInstitutional Login

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Na caixa de texto “Institution Name”, buscar Universidade da Coruña

Buscar Universidade da Coruña

 

 

 

 

 

 3. Cando apareza o nome de forma automática, premer en “Log In”

Log In

 

 

 

 

 4. A continuación, rediríxeselle automaticamente á páxina de autenticación para acceder coas súas credenciais ou con certificado dixital

Autenticación