Procedemento para acceder á Web of Science desde fóra da UDC

1. Dende esta páxina de “Acceso desde fóra da UDC”, premer na opción “Autentificándose”:

wos1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Rediríxeselle a esta páxina de autentificación na que ten que poñer as credenciais da UDC: nome de usuario e contrasinal persoais:

wos2

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desta forma xa estaría dentro da páxina da biblioteca, pero con conexión remota dende fóra.


3. Accedería ao listado de bases de datos e seleccionaría Web of Science:

wos3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Seleccionaría simplemente “Acceso”, xa que anteriormente xa se autentificou como membro da UDC:

wos4

 

 

 

 

 

 

 

Automáticamente xa se accede á base de datos tras uns segundos de autentificación do proceso.
Na maioría dos casos, neste último paso, solicítase especificar o proveedor de identidade: seleccionaríase no despregable “Federation of Spain by FECYT”:

wos5