Acceso desde fóra da UDC

Podo acceder aos recursos electrónicos desde fóra da rede da UDC?

Para consultar a colección electrónica (revistas, libros, bases de datos, etc.) desde os ordenadores que non están conectados á rede da UDC, utilízase o sistema de autenticación (nome de usuario e contrasinal) na seguinte páxina de acceso.

Atópanse máis indicacións sobre como utilizar este servizo nesta ligazón.