Biblioteca Universitaria de Oza

Somos a biblioteca especializada en ciencias da sáude da Universidade da Coruña. Poñemos unha énfase especial no desenvolvemento dunha colección moi especializada, na alfabetización informacional dos nosos usuarios, na difusión do coñecemento aberto, no emprego das TICs, co fin de mellorar a calidade da docencia e do aprendizaxe. Buscamos a complicidade de estudiantes, profesores, investigadores e persoal da universidade a través das redes sociais para que nos axuden a medrar como un servizo estratéxico da universidade.

Actualidade